CRISIS?

Inspireer en co-creëer de toekomst – samen!

Vooruit – Ja met vereende krachten

“COVID-19 veroorzaakt noodsituaties op gezondheidsgebied en economische ontwrichtingen die geen enkele stakeholder alleen het hoofd kan bieden, zei Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. Ons beste en enige antwoord op deze ongekende situatie is gezamenlijk actie te ondernemen.”

Workshop 1.
Envision the future  

Workshop 2.
Map core purpose 

Workshop 3.
Monitor en meet vooruitgang 

Relevant voor u, waarom?

Schwab, die al sinds de oprichting van het Forum in 1971 voorstander is geweest van een multi-stakeholder benadering, heeft gelijk – alleen samen komt u vooruit. En ook duurzaam als de samenwerking alle stakeholders ten goede komt. Maar eensgezindheid creëren vraagt om perspectief, samenhang en verbinding. Zonder perspectief geen richting en zonder samenhang geen verbinding laat staan vooruitgang. Alle drie zijn als basis onontbeerlijk voor vernieuwing en vooruitgang. Ze zijn het fundament om met een divers team waarde toe te kunnen voegen en impact te maken in een complexe wereld. Een wereld waarin verandering dé constante is en waarin het onze opgave is ongeëvenaarde uitdagingen aan te grijpen en te co-creëren in het voordeel van iedereen. 

Lot of leiden

U kunt afwachten wat er gaat gebeuren tot het lot voor u beslist. Of u kunt de huidige crisis aangrijpen om de noodzakelijke ontwikkeling en vooruitgang van uw team en organisatie vanaf nu samen vorm gaan geven en leiden. De keuze is aan u. U vraagt zich ongetwijfeld af “Hoe doen wij dat in vredesnaam, hoe komen al die verschillende mensen met uiteenlopende ideeën, tot eensgezind samenwerken? En waar beginnen we? Met de Workshopserie die The Twelve aanbiedt creëert u perspectief, samenhang en verbinding; de basis voor uw vooruitgang en het fundament voor uw gezamenlijke toekomst. U bent met elkaar op dreef en in de regie voordat u er erg in heeft. 

Workshopserie - Drie workshops

The Twelve faciliteert u met een jarenlang beproefde workshopserie voor succesvolle mens-, team-, en organisatieontwikkeling, transformatie en innovatie in het werk. 

Geïnspireerd door de toekomst en vanuit de kernbedoeling van uw team of organisatie geeft u uw eigen vooruitgang vorm. U kunt kiezen welke van de drie workshops u wilt ervaren om uzelf als team én uw gezamenlijke waarde creatie naar een hoger plan te brengen en zelf samen vooruitgang te blijven boeken. Het beste resultaat bereikt u door successievelijk alle drie de workshops te volgen, digitaal of fysiek of een combinatie van beide. 

U bouwt voort op wat u weet, kent en doet en maakt de volgende slag in uw ontwikkeling richting de toekomst, samen. En u beweegt zich naar het niveau van bewuste integrale waarde co-creatie en betekenisgeving in al het werk dat u gezamenlijk verricht. De workshops worden gegeven in het Nederlands, Engels en Duits.

Workshop 1.

Envision the future

Essentie:
Verbeelding brengt u overal. Wat u zich kunt voorstellen kunt u ook gestalte geven – wat niet dat niet

Workshop 2.

Map core purpose

Essentie:
Als u het geheel niet ziet, ziet u het geheel niet – en kunt u de kernbedoeling ervan niet ervaren 

Workshop 3.

Monitor en meet vooruitgang
Purpose Performance Score®

Essentie:
Vind de juiste set van harde en zachte indicatoren om uw vooruitgang in purpose performance te kunnen monitoren en meten

Boek de workshop(serie)

Interesse? Wij nemen graag contact met u op

Wij zullen binnen twee werkdagen reageren

Voor wie precies? Voor teams!

Met vereende krachten vooruit begint altijd met een team: teams van allerhande organisaties; ongeacht sector of branche, commercieel en niet commercieel, overheid en semi- overheid. Onze workshopserie is geschikt voor teams of dat nu een directieteam, managementteam, afdelingsteam of een virtueel team is of de raad van toezicht en raad van commissarissen. Voorwaarde is wel dat alle teamleden deelnemen aan de workshop(s) anders heeft het geen zin. Met elkaar de ontwikkeling doormaken en de uitkomsten ervaren is essentieel. 

Wat levert het u op?

 • Helderheid over gedeelde intentie en commitment
 • Samenhang en verbinding rond de kernbedoeling 
 • Eensgezindheid in verscheidenheid
 • Vertrouwen in elkaar en in de toekomst
 • Perspectief, inspiratie en motivatie
 • Overzicht, richting, eerste concrete acties voor de stevige (door-)start van strategische vooruitgang
 • Focus op optimale waarde co-creatie/ betekenis geven in het werk
 • Empowered voor cross-silo en post-silo integrale co-creatie van structurele oplossingen en innovatie
 • Coherente set van indicatoren afgestemd op de kernbedoeling om als team zelf uw vooruitgang naar waarde creatie op vol vermogen mee te kunnen monitoren en meten 
 • Versnelling in vooruitgang door gebruik te maken van de waarde van informatie /data
 • Holistische benadering voor het creëren van waarde door mens en organisatie

Workshop 1.

Envision the future

Essentie:
Verbeelding brengt u overal Wat u zich kunt voorstellen kunt u ook gestalte geven – wat niet dat niet

Een gemeenschappelijke visie hebt u nodig om de toekomst met uw team en organisatie gestalte te kunnen geven. Hebt u geen gemeenschappelijk beeld van hoe de toekomst er voor u en uw stakeholders uit zal zien als u floreert en met elkaar optimaal waarde creëert, waar bent u dan naar op weg? 

Een visie opleggen werkt niet, er een met elkaar ontwikkelen wel. Juist in crisis werken aan wat u voor zich ziet en wat u samen ambieert, geeft u perspectief en richting. 

Co-creëer een aantrekkelijke visie en inspireer elkaar en de toekomst van uw team/ organisatie. 

Workshop 2.

Map core purpose

Essentie:
Als u het geheel niet ziet, ziet u het geheel niet – en kunt u de kernbedoeling ervan niet ervaren

Wat alles en iedereen in het werk, in het team in de organisatie ten diepste met elkaar verbindt, is de intentie verschil te maken. En deze waarde-creatie in het werk met elkaar, dat is de kernbedoeling waarmee organisaties en teams zijn opgezet en waarvoor ze bestaan. De bedoeling is dat zo te doen dat deze klanten en andere stakeholders de waarde van dat verschil in de vorm van producten en diensten kunnen ervaren. 

Waardecreatie oftewel betekenis geven is waar het in werk en de samenwerking allemaal om draait. Juist deze kernbedoeling van waarde creatie, core purpose leent zich bij uitstek, mits helder gedefinieerd, voor navigatie door een verstorende crisis als de huidige. Én voor transformatie en innovatie naar bewuste integrale waarde co-creatie in een ecosysteem van diverse stakeholders. 

 

Definieer met het Value Frame® de niet onderhandelbare waarden van de core purpose van uw team/ organisatie als geheel. Ontdek daarmee wat u in het werk met elkaar overkoepelend en integraal verbindt; wat het verschil dat u in staat en bedoeld bent te maken. 

Met de uitkomst, helderheid over de kernbedoeling, organiseert samenhang in vooruitgang. Uw core purpose dient vervolgens als kalibreerinstrument om ervoor te zorgen dat al uw ideeën, strategieën, acties en besluiten bijdragen aan het realiseren van uw visie. Het geeft u houvast en veerkracht en maakt dat het geheel van al uw inspanningen, ook in een complexe constant veranderende wereld, meer wordt dan de som der delen.  

Workshop 3.

Monitor en meet vooruitgang
Purpose Performance Score®

Essentie:
Vind de juiste set van harde en zachte indicatoren om uw vooruitgang in purpose performance te kunnen monitoren en meten

Gezamenlijk met voortschrijdend inzicht vooruit navigeren in het werk, vraagt om een data gedreven benadering, met een samenhangende set van indicatoren afgestemd op de kernbedoeling. 

Vind relevantie informatiestromen in uw werk en stel de juiste set van harde en zachte indicatoren samen om uw vooruitgang als team te kunnen monitoren en meten. Met de juiste indicatoren bent u in staat de ontwikkeling van uw eigen team/ organisatie te leiden, indien nodig bijtijds bij te sturen, vooruitgang te versnellen en mijlpalen te vieren. 

De uitkomsten samengevat – vooruitgang!

Een stevige start van integrale co-creatie, van innovatieve oplossingen tot en met samenhang in de uitvoering; aantrekkelijk perspectief, helderheid over de gedeelde intentie; de kernbedoeling (core purpose) van het team/ de organisatie als geheel als kalibreerkompas, strategische richting en commitment én vooruitgang. 

USP The Twelve – de juiste kennis, de juiste ‘framing’ en begeleiding en Ú

Vraagstukken zoals Covid-19 zijn zo complex dat deze om een multidisciplinaire integrale benadering vragen. Het is niet fair het ‘eureka’ alleen van een voorzitter, leider of andere stakeholder te verwachten. Delegeren en het oplossen overlaten aan anderen is voortuitgang frustreren en dus geen optie. De sleutel tot vooruitgang is focussen op waarde creatie; het co-creëren van betekenis in het werk voor klanten en stakeholders. Dat is de kern en het waarom van samenwerking in een team/ organisatie; met elkaar het verschil maken waartoe u alleen niet in staat bent. 

The Twelve voorziet u van doorleefde kennis, beproefde ‘framing’ voor vooruitgang en zeer ervaren begeleiders om dat verschil maken met elkaar met voortschrijdend inzicht te organiseren en vooruitgang te inspireren. En om zélf met uw team de kwantumsprong vooruit naar gezamenlijk optimaal presteren en floreren te maken. Dat is alvast het halve werk, de andere helft draait om u, uw intentie, inzet en dat van uw voltallige team. Wij werken met unieke vragen gefocust op uw werk en uw vermogen tot unieke waarde creatie op een manier dat u gezamenlijk uw blokkades slecht en met elkaar de weg naar een betekenis- en succesvolle toekomst plaveit. 

Team The Twelve

Het team voor de workshopserie van The Twelve bestaat uit Danielle Beltran, Mavis Carrilho, Kathelijne Drenth en Bauke Zeilstra (het team kan naar believen worden uitgebreid met andere zeer ervaren collega’s).

Investering

De investering per workshop is afhankelijk van de grootte van uw team (van twee tot tweehonderdvijftig personen). Voor een team van maximaal vijf personen is de investering 5.000,- euro per workshop ex BTW. Bij elke vijf personen extra is er een tweede, derde, vierde enzovoort facilitator nodig en komt er telkens 5.000,- euro bij. Maatwerk en meerwerk worden vooraf afgestemd en overeengekomen. 

Voorwaarden

NDA – wij tekenen graag een NDA met u om wederzijdse vertrouwelijkheid van beider werk te waarborgen. Essentieel is dat uw voltallige team deelneemt. Voor het definiëren van uw core purpose werken wij met de door ons ontwikkelde Value Frame® software Intent®. Dit en andere systemen voor werken (indien gewenst op afstand) testen we graag voorafgaand aan het de workshops. 

Contact

Wij horen graag wat uw wensen, uitdagingen en vragen zijn bij de door ons aangeboden Workshopserie Inspireer en co-creëer de toekomst – samen! En natuurlijk horen we graag hoe we u gericht kunnen ondersteunen. Hebt u interesse, laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op om vrijblijvend kennis te maken.

CRKBO

The Twelve B.V. staat geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal register van korte opleidingscursussen voor beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, en we zijn daarom een erkende instelling in termen van de Europese BTW-richtlijn in termen van terugvordering van BTW op onze trainingscursussen.