+31 (0)20 684 25 33 info@thetwelve.eu

The Twelve

The Twelve is een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in de samenwerking met leiders en organisaties om vooruitgang te realiseren. Wij hebben een aanzienlijke staat van dienst in het begeleiden, faciliteren en adviseren van leiders, directies en teams in het succesvol leiden van hun individuele en organisatieontwikkeling op het, transformatie en innovatie. Sinds haar oprichting in 2006, werkt The Twelve samen met leiders en hun profit- en non-profit organisaties, klein en groot, jong in veel verschillende landen.

Onze kernbedoeling

The Twelve’s kernbedoeling is mensen en organisaties te ondersteunen te worden waartoe ze uniek in staat zijn, en te doen wat ze bedoeld zijn samen te doen, namelijk de co-creatie van optimale ervaringswaarde en betekenis voor klanten, in het voordeel van alle stakeholders.

Focus op wat echt belangrijk is

Onze adviseurs, allen doorgewinterde partners in vooruitgang, zijn ervaren in het begeleiden van onze klanten in hun evolutie naar bloei in een snel veranderende wereld.
Met welke vragen zijn ons ook confronteerden, zij zijn er in de samenwerking met The Twelve altijd in geslaagd om team- en organisatiehelderheid en samenhang te bereiken, en bleken in staat om snel juiste beslissingen te nemen.
Het is hen gelukt om samen met hun stakeholders cruciale drempels te slechten en hun organisatie, directie en teams te leiden in hun vooruitgang. Deze resultaten worden opmerkelijk snel bereikt. We focussen op dat wat echt belangrijk is en op hoe echte vooruitgang te verwezenlijken.

Waarom The Twelve

De Twaalf verwijst naar het archetypischțe getal van eenheid en verwezenlijking dat door de geschiedenis heen in veel culturen wordt aangetroffen.

Om het geheel te kunnen zien en ervaren en om als één in organisaties te kunnen werken, introduceren we een archetypisch raamwerk van twaalf vragen. De vragen leiden naar de principes die ten grondslag liggen aan alle waardecreatie, of het nu gaat om een organisatie, een bedrijf, een bedrijfseenheid, een team of zelfs een individu. De principes zijn de uitdrukking van wat in essentie alles in een organisme in de kern bijeenhoudt in en het mogelijk maakt om als één te handelen.
Onze bedrijfsnaam staat voor onze kerninteresse, ons  vermogen en expertise in het bewust organiseren van samenhang in de kern en het faciliteren van vooruitgang in het belang van iedereen in een snel veranderende wereld.

Kathelijne Drenth

Founder/ Leader

drenth@thetwelve.eu
+31(0)6 53 553 916

Rolien van Dijk

Co-creative partner

vandijk@thetwelve.eu
+31(0)6 34 942 736

Danielle Beltran

Advisor

beltran@thetwelve.eu
+31(06) 467 142 40

Richard Leachman

Director

leachman@thetwelve.eu
+44(0)1225 481 829

Jaap Drenth

Office manager

office@thetwelve.eu
+31(0)6 811 33 677

Bauke Zeilstra

Co-creative Partner

zeilstra@thetwelve.eu
+31(06) 186 073 88

Mavis Carrilho

Co-creative partner

carrilho@thetwelve.eu
+31(0)6 28 44 41 62

Business partner

Acuity – development
and integration of the Value Frame® software ‘Intent’®

Kathelijn Drenth

Founder/ Leader

drenth@thetwelve.eu
+31(0)6 53 553 916

Richard Leachman

Director

leachman@thetwelve.eu
+44(0)1225 481 829

Jaap Drenth

Office manager

office@thetwelve.eu
+31(0)6 811 33 677

Mavis Carrilho

Co-creative partner

carrilho@thetwelve.eu
+31(0)6 28 44 41 62

Rolien van Dijk

Co-creative partner

vandijk@thetwelve.eu
+31(0)6 34 942 736

Bauke Zeilstra

Co-creative partner

zeilstra@thetwelve.eu
+31(0)6186 073 88

Danielle Beltran

Advisor

beltran@thetwelve.eu
+31(06) 467 142 40

Business partner

Acuity – development
and integration of the Value Frame® software ‘Intent’®

CRKBO

The Twelve B.V. staat geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal register van korte opleidingscursussen voor beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, en we zijn daarom een erkende instelling in termen van de Europese BTW-richtlijn in termen van terugvordering van BTW op onze trainingscursussen.

Klachtenregeling

The Twelve B.V. streeft ernaar klanten tevreden te stellen. Indien een klant van mening is dat er gebreken zijn tijdens de uitvoering van een project, wordt deze klant verzocht de klacht, met gedetailleerde argumenten, schriftelijk in te dienen bij het directie van The Twelve B.V., binnen een termijn van maximaal twee weken na beëindiging van het contract. The Twelve B.V. zal de indiener van de klacht binnen vier weken na ontvangst van zijn klacht op de hoogte stellen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. The Twelve B.V. zal ernaar streven de klacht binnen twaalf weken na ontvangst op te lossen. Klachten worden geregistreerd en opgeslagen voor een periode van 3 jaar. Als The Twelve B.V. meer tijd nodig heeft, zal de indiener van de klacht op de hoogte worden gebracht voordat de twaalf weken om zijn, en tegelijkertijd aangeven wanneer het resultaat kan worden verwacht. Als de manier waarop de klacht wordt afgehandeld niet tot tevredenheid van de klant is, kan de klacht worden ingediend bij dhr. G. Van Voorst, de klachtenombudsman van The Twelve BV.. Hij is een onafhankelijke bemiddelaar, benoemd door The Twelve B.V.. Zijn beslissing zal voor The Twelve B.V. bindend zijn. The Twelve B.V. zal zo snel mogelijk aan de consequenties van de beslissing gehoor geven. De heer Van Voorst gegevens zijn: dhr. G. van Voorst, gmjr@vanvoorstadvocaten.nl, Graaf Aelbrechtlaan 120, Nederland. 003120 641 12 62

Gegevensbescherming: wij informeren u formeel dat, wanneer u informatie van ons ontvangt, dit is, omdat uw e-mailadres zich in onze database bevindt. Deze database wordt alleen gebruikt voor communicatie met relaties en klanten van The Twelve B.V. De database wordt regelmatig bijgewerkt en deze wordt niet opgeslagen op een online server noch toegankelijk gemaakt voor derden.

Copyright The Twelve B.V