OVER ONS

The Twelve B.V.

The Twelve is een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in de samenwerking met leiders, teams en organisaties om hun doorontwikkeling, evolutie en vooruitgang te realiseren.

Wij hebben een aanzienlijke staat van dienst in het begeleiden, faciliteren en adviseren van leiders, directies en teams in het succesvol leiden van hun individuele en organisatieontwikkeling, transformatie en innovatie. Sinds haar oprichting in 2006, werkt The Twelve samen met leiders en hun profit- en non-profit organisaties, klein en groot, jong en volwassen in veel verschillende landen.

The Twelve’s kernbedoeling is mensen en organisaties  met kennis, kunde en vernieuwende integrale ontwikkelconcepten organisch te groeien, en samen te doen wat de bedoeling is, namelijk de co-creatie van optimale unieke ervaringswaarde en betekenis voor klanten, in het voordeel van alle stakeholders.

De Twaalf verwijst naar het archetypische getal van eenheid en verwezenlijking dat door de geschiedenis heen in veel culturen wordt aangetroffen.
 
Om het geheel te kunnen zien én ervaren en om als één organisatie te kunnen werken, introduceren we een archetypisch raamwerk van twaalf vragen. De vragen leiden naar de principes die ten grondslag liggen aan alle waardecreatie, of het nu gaat om een organisatie, een bedrijf, een bedrijfseenheid, een team of zelfs een individu. De principes zijn de uitdrukking van wat in essentie alles in een organisme in de kern bijeenhoudt in en het mogelijk maakt om als één te handelen.
Onze bedrijfsnaam staat voor onze kerninteresse, ons vermogen en expertise in het bewust organiseren van samenhang in de kern en het faciliteren van vooruitgang in het belang van iedereen in een snel veranderende wereld.
 

HET KERNTEAM

Kathelijne Drenth

Oprichter - directeur
+31(0)6 53 553 916
drenth@thetwelve.eu

Richard Leachman

Directeur
+44(0)1225 481 829
leachman@thetwelve.eu

Jaap Drenth

Officemanager
+31(0)6 811 33 677
office@thetwelve.eu

Mavis Carrilho

Co-creative partner
+31(0)6 28 44 41 62
carrilho@thetwelve.eu

Danielle Beltran

Co-creative partner
+31(06) 467 142 40
beltran@thetwelve.eu

Rolien van Dijk

Co-creative partner
+31(0)6 34 942 736
andijk@thetwelve.eu

Irina Mikhailava

Co-creative Partner
+31(06) 39 57 0996
mikhailava@thetwelve.eu

Bauke Zeilstra

Co-creative Partner
+31(06) 186 073 88
zeilstra@thetwelve.eu

Aart Nijkamp

Co-creative partner
+31(06) 512 73 547
a.nijkamp@acuity.nl

Luke Vincent

Co-creative partner
+44(0)7879 692 825
vincent@thetwelve.eu

Max Verbong

Co-creative partner
+31(06) 222 32 644
m.verbong@acuity.nl

Robbert Masselink

Co-creative partner
+31(06) 538 90 205
info@thetwelve.eu

Ingela Svedin

Co-creative partner
+46 70 641 68 53
svedin@thetwelve.eu

Donald Lancaster

Co-creative partner
Info@thetwelve.eu

Marjoleine Meijer

Co-creative partner
+31(0)6 51802017.
meijer@thetwelve.eu

Fred Zaal

Co-creative partner
+31 (0) 06 51802017
zaal@thetwelve.eu

Samenwerken

Bij grote opdrachten werken we samen met interne adviseurs en (internationale) senior adviseurs van collega bureaus die door ons zijn opgeleid.

De cocreatieve partners van The Twelve

Magenta Thinking

www.magentathinking.com

Orange Coat

www.orangecoat.eu

Acuity

www.acuity.nl

Universiteit van Amsterdam

+31(0)6 28759774
academy.uva.nl
crkbo-logo-rond

CRKBO

The Twelve B.V. staat geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal register van korte opleidingscursussen voor beroepsonderwijs.

Samenwerken

Bij grote opdrachten werken we samen met interne adviseurs en (internationale) senior adviseurs van collega bureaus die door ons zijn opgeleid.

CRKBO

The Twelve B.V. staat geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal register van korte opleidingscursussen voor beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, en we zijn daarom een erkende instelling in termen van de Europese BTW-richtlijn in termen van terugvordering van BTW op onze trainingscursussen.

Klachtenregeling

The Twelve B.V. streeft ernaar klanten tevreden te stellen. Indien een klant van mening is dat er gebreken zijn tijdens de uitvoering van een project, wordt deze klant verzocht de klacht, met gedetailleerde argumenten, schriftelijk in te dienen bij het directie van The Twelve B.V., binnen een termijn van maximaal twee weken na beëindiging van het contract.

The Twelve B.V. zal de indiener van de klacht binnen vier weken na ontvangst van zijn klacht op de hoogte stellen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. The Twelve B.V. zal ernaar streven de klacht binnen twaalf weken na ontvangst op te lossen. Klachten worden geregistreerd en opgeslagen voor een periode van 3 jaar. Als The Twelve B.V. meer tijd nodig heeft, zal de indiener van de klacht op de hoogte worden gebracht voordat de twaalf weken om zijn, en tegelijkertijd aangeven wanneer het resultaat kan worden verwacht. Als de manier waarop de klacht wordt afgehandeld niet tot tevredenheid van de klant is, kan de klacht worden ingediend bij dhr. G. Van Voorst, de klachtenombudsman van The Twelve BV.. Hij is een onafhankelijke bemiddelaar, benoemd door The Twelve B.V.. Zijn beslissing zal voor The Twelve B.V. bindend zijn. The Twelve B.V. zal zo snel mogelijk aan de consequenties van de beslissing gehoor geven. De heer Van Voorst gegevens zijn: dhr. G. van Voorst, gmjr@vanvoorstadvocaten.nl, Graaf Aelbrechtlaan 120, Nederland. 003120 641 12 62

Gegevensbescherming: wij informeren u formeel dat, wanneer u informatie van ons ontvangt, dit is, omdat uw e-mailadres zich in onze database bevindt. Deze database wordt alleen gebruikt voor communicatie met relaties en klanten van The Twelve B.V. De database wordt regelmatig bijgewerkt en deze wordt niet opgeslagen op een online server noch toegankelijk gemaakt voor derden.